Przyjmujemy przedmioty do sprzedaży komisowej: na aukcje allegro,
na aukcje stacjonarne, do sklepu internetowego SZCZEGÓŁY>>

Sprzedaż Komisowa

 

Przyjmujemy przedmioty do sprzedaży komisowej:

  • na aukcje allegro
  • na aukcje stacjonarne
  • do sklepu internetowego

 

Zasady przyjmowania przedmiotów do sprzedaży komisowej na allegro:

Prowizja ze sprzedaży wynosi 10-15%.
Szczegółowy regulamin wkrótce.
Informacje pod. 0-501-013-878.

 

Zasady przyjmowania przedmiotów na 5 aukcję WDA/GDA

1. Organizatorzy za wstawienie na aukcję jednego przedmiotu pobierają opłatę wysokości 70 zł bez względu na wartość przedmiotu i bez względu na to, czy przedmiot zostanie sprzedany, czy też nie.

2. W przypadku sprzedaży przedmiotu właściciel otrzymuje 100% ceny będącej wynikiem licytacji z potrąceniem opłat za wystawienie oraz za publikację powiększeń (opcjonalnie).

3.
a. Organizatorzy za publikację w katalogu powiększonego zdjęcia o powierzchni 1/3 strony pobierają dodatkową opłatę wysokości 70 zł o ile właściciel wyrazi życzenie, aby takie powiększenie zostało opublikowane.
b. Organizatorzy za publikację o powierzchni 1/10 strony pobierają dodatkową opłatę wysokości 30 zł, o ile właściciel wyrazi życzenie, aby takie powiększenie zostało opublikowane.
c. Na powiększeniu o powierzchni 1/3 strony mogą być przedstawiane przedmioty o największym wymiarze nie mniejszym niż 18 mm i nie większym niż 60 mm.
d. Na powiększeniu o powierzchni 1/10 strony mogą być przedstawiane przedmioty o największym wymiarze nie przekraczającym 20 mm.

4. Organizatorzy mogą odmówić publikacji powiększenia podając przyczynę odmowy.

5. Organizatorzy mogą odmówić przyjęcia przedmiotu na aukcję podając przyczynę odmowy.

6. Organizatorzy zobowiązują się dołożyć starań, aby ewentualna odmowa przyjęcia przedmiotu (odrzucenie przedmiotu) następowało jak najwcześniej i aby przedmiot w wypadku odrzucenia został jak najszybciej zwrócony właścicielowi, jednak zastrzegają sobie prawo do odrzucenia przedmiotu najpóźniej w dniu aukcji.

7. W przypadku odrzucenia przedmiotu organizatorzy nie pobierają opłaty za wystawienie przedmiotu ani opłaty za publikację powiększeń.

8. Odrzucone przedmioty są dostarczane właścicielowi w granicach Polski na koszt organizatorów.


Zasady przyjmowania do sprzedazy w sklepie internetowym.
Opcja dostępna w 2 kwartale 2010 r.